%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

پیام تسلیت سرپرست فدراسیون ژیمناستیک به حسین رضا زاده

جناب آقای حسین رضا زاده قهرمان ارزنده جهان و المپیک و عضو محترم شورای شهر تهران بدینوسیله در گذشته ابوی محترم را خدمت جناب عالی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی عرض می کنم.

سید محمد شروین اسبقیان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید