%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

قوانین فنی مسابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک بانوان – سال ۱۳۹۵

%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-02

روی تصاویر می توانید کلیک کرده و سایز اصلی تصویر را مشاهده نمائید 

 

%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-01

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید