چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون ژیمناستیک از صبح امروز برگزار می گردد

 

این مجمع بنابر اعلام معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای برای کلیه فدراسیون ها تا پایان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ برگزار می گردد.
گزارش سرپرست فدراسیون ، گزارش مالی خزانه دار و حسابرس فدراسیون و ارائه عملکرد مالی فدراسیون در سال ۹۴ و ارائه نقطه نظرات روسای هیئت های استانها دستورات جلسه این مجمع عمومی و عادی خواهد بود.
قبل از برگزاری این مجمع طی مراسمی از خانواده های معظم ۶۰ شهید ژیمناست سراسر کشور با حضور روسای محترم هیئت ها تجلیل بعمل می آید.

 

ویرایش : ۱۱ بهمن ۹۵

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید