logo-fed-smal
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

دستورالعمل برگزاری کلاسهای، کارگاه های آموزشی و دانش افزایی تمدید کارت و ارتقاء مربیگری و داوری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون , دستورالعمل برگزاری کلاسهای، کارگاه های آموزشی و دانش افزایی تمدید کارت و ارتقاء مربیگری و داوری طبق ضوابط و شرایط مندرج در ذیل برگزار می شود .

به فعالیت هایی نظیر شرکت در دوره های بازآموزی ، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای علمی و چاپ یا ترجمه مقالات و کتب رشته مربوطه بشرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد:
۱ ـ کلیه دوره های دانش افزایی و بازآموزی مربیگری و کارگاههای آموزشی ـ تخصصی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون و مراکز آموزش عالی برگزار می شود به ازاء هر دو ساعت آموزش ، یک امتیاز و تا سقف ۲۵ امیتاز برای هردوره تعلق می گیرد.
۲ ـ شرکت در کلیه کنگره ها ، همایش ها و سمینارهای علمی ـ ورزشی که توسط مراکز فوق الاشاره در بند یک برگزار می گردد به ازاء هر روز شرکت با ارائه گواهی پنج امتیاز تعلق می گیرد.
۳ ـ امتیاز تألیف و ترجمه مقالات و کتب علمی و ورزشی و سایر موارد پیش بینی نشده توسط دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت ورزش و جوانان تعیین می گردد و لیکن برای هر مورد از سقف ۲۵ امتیاز تجاوز نخواهد کرد.
۴- گارگاه آموزشی و دانش افزایی سه روز می باشد هر روز ۸ ساعت جمع سه روز ۲۴ ساعت می باشد .
۵- طبق بند یک امتیاز سه روز کارگاه به میزان ۲۴ ساعت ۱۲ امتیاز به هرمربی تعلق خواهد گرفت .
۶- هر مربی می باید در طول هرسال ۲۵ امتیاز کسب نماید و در طول سه سال اعتبار کارت خود ۷۵ امتیاز بدست بیاورد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید