چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

ماه مبارک رمضان بر همگان مبارک

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است . . .

ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید