چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی ارسال نامه ای از سوی مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی

اسامی کاندیداهای واجد شرایط برای شرکت در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک اعلام شد .

متن نامه به شرح ذیل می باشد .

با توجه به اینکه مقرر است انتخابات فدراسیون ژیمناستیک در تاریخ ۹۶/۴/۱۹ برگزار شود , مقتضی است نسبت به دعوت از کاندیداهای زیر برای شرکت در انتخابات اقدام لازم بعمل آورید .

۱-آقای سید محمد شروین اسبقیان

۲- خانم زهرا اینچه درگاهی

۳- آقای رضا محمد کاظمی

۴- آقای حبیب نوظهوری

بدیهی است رعایت قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۹۵/۱/۱۵ برای تصدی ریاست فدراسیون , همچنین رعایت قوانین اعلام شده از سوی بازرسی کل کشور در مورد افراد دو شغله , بازنشستگان و اعضاء شورای شهر برای حضور در انتخابات الزامی است .

احمد گواری

مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید