معماريان
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ،حسین معماریان رئیس شاخه ایروبیک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک، در حکمی حسین معماریان را به عنوان رئیس شاخه ایروبیک ژیمناستیک منصوب کرد.در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با جذب نیروهای مستعد و متخصص در این شاخه ، در حوزه های تعریف شده عملکردی موثر داشته و موجبات رشد و ارتقاء این شاخه زیبا را فراهم آورید .

زهرا اینچه درگاهی                                             رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید