%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

ژیمناستیک هنری لیگ باشگاه های دختران کشور

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک : رقابتهای ژیمناستیک هنری لیگ باشگاه های دختران کشور با حضور ۱۷۰ ورزشکار در سالن برادران آذر پی تهران برگزار شد . که در پایان در رده سنی ۱۱ – ۱۰ سال دسته برتر ؛ تیم های شهدای یوسف آباد ، هیات قم و البرز مقام های اول تا سوم را بدست آوردند . در بخش قهرمان قهرمانان هم یانا وحدت ، هلیا اسدیان و تینا آقاجری هر سه از تیم شهدا یوسف آباد در رده های اول تا سوم ایستادند .
قهرمانان اسباب انفرادی :
خرک : فاطمه سادات تمامی از هیات البرز
پارالل : نساء کوکانی از شهدا یوسف آباد
موازنه : تینا آقاجری از شهدا یوسف آباد
زمینی : هلیا اسدیان از شهدا یوسف آباد

 
در رده سنی ۱۱ – ۱۰ سال دسته یک ؛ تیم های رازی شمیرانات ، آراز آذربایجان و هیات مشهد در رده های اول تا سوم قرار گرفتند .در بخش قهرمانان قهرمانان هم پارمین روحبخش از رازی شمیرانات ، سارینا تویه از آراز آذربایجان و ملیکا خرسند از رازی شمیرانات مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .
قهرمانان اسباب انفرادی :
خرک : هنگامه هادیانی از هیات مشهد
پارالل : فرحناز محمدی از رازی شمیرانات
موازنه : پارمین روحبخش از رازی شمیرانات
زمینی : سارینا تویه از آراز آذربایجان

ضمن اینکه در پایان رقابتهای رده سنی ۱۱ – ۱۰ دسته یک تیم های رازی شمیرانات و آراز آذربایجان به دسته برتر صعود کردند .

 
در رده سنی ۹ – ۸ سال دسته برتر تیم های آراموس خلیج فارس ، شهداء یوسف آباد و هیات قم مقام اول تا سوم را بدست آوردند . در بخش قهرمان قهرمانان زهرا حقی از شهداء یوسف آباد ، نیکا نکوزاد و ملینا گوهردوست هر دو از آراموس خلیج فارس در رده های اول تا سوم ایستادند
قهرمانان اسباب انفرادی :
خرک : ملینا گوهردوست از آراموس خلیج فارس
پارالل : نیکا نکوزاد از آراموس خلیج فارس
موازنه : نرگس پلوان از آراموس خلیج فارس
زمینی : نیکا نکوزاد از آراموس خلیج فارس

 
در رده سنی ۹ – ۸ سال دسته یک تیم های کرمان ، سنندج و آراز آذربایجان در رده های اول تا سوم ایستادند . در بخش قهرمان قهرمانان فاطیما محمودپور از خرم آباد ، شبنم فرخی و زهرا مهرابی از کرمان اول تا سوم شدند .
قهرمانان اسباب انفرادی :
خرک : یکتا بیرانوند از خرم آباد
پارالل : فاطیما محمودپوراز خرم آباد
موازنه : فاطیما محمودپوراز خرم آباد
زمینی : آتنا حقیقت از گلپایگان
ضمن اینکه در پایان رقابتهای رده سنی ۹ – ۸ دسته یک تیم های کرمان و خلیج فارس به دسته برتر صعود کردند .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید