نادر
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ، نادر مدنی به عنوان رئیس شاخه هنری معرفی شد

زهرا اینچه درگاهی                                            رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید