چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند

کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. لازمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت، دقت و صحت، که سه اصل مهم در کار خبری است بتواند موفق عمل کند.                                                     نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم قسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان  مبارک.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید