تشکر
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک کمال تشکر به عنوان دبیر شاخه ژیمناستیک هنری معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ژیمناستیک هنری در حکمی کمال تشکر را به سمت دبیر شاخه ژیمناستیک هنری منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است که در سایه توجهات ایزدمنان، در انجام وظایف محوله موفق باشید.

زهرا اینچه درگاهی                                            رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید