چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک حامد عزیز نصرتی به عنوان مدیر تیم های ملی ایروبیک ژیمناستیک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ایروبیک ژیمناستیک در حکمی حامد عزیز نصرتی را به عنوان مدیر تیم های ملی ایروبیک ژیمناستیک منصوب کرد. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است که در سایه توجهات ایزد منان، در انجام وظایف محوله موفق باشید.

زهرا اینچه درگاهی                                           رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید