چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ،زهرا نوایی به عنوان رئیس شاخه ژیمناستیک هنری بانوان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک،در حکمی زهرا نوایی را به سمت رئیس شاخه ژیمناستیک هنری بانوان منصوب کرد.در حکم نامبرده آمده است؛ امید است با به کارگیری از نیروهای مستعد و توانمند ژیمناستیک بانوان کشور و برنامه ریزی منسجم و دقیق بتوانید موجبات رشد و ارتقاء این شاخه زیبا را فراهم آورید.

زهرا اینچه درگاهی                                            رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید