چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک اصغر بخشی پور به عنوان رئیس کمیته تیم های ملی شاخه آکروژیم معرفی شد

  • به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه آکروژیم در حکمی اصغر بخشی پور را به عنوان رئیس کمیته تیم های ملی شاخه آکروژیم منصوب نمود.         در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با اتکال به خداوند متعال وتکیه بر توان مدیریتی و فنی خود در پیشرفت این شاخه زیبا و ساماندهی تیم های ملی با هماهنگی رئیس شاخه مربوطه و فدراسیون موفق و موید باشید
  • زهرا اینچه درگاهی                                            رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید