چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در حکمی زهرا موسوی را به عنوان بازرس فدراسیون ژیمناستیک منصوب کردند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ محمدرضا داورزنی ، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به استناد مواد ۷ و ۱۴  اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری در حکمی خانم زهرا موسوی را به عنوان بازرس فدراسیون ژیمناستیک منصوب کردند .                                    در حکم نامبره آمده است ؛ ضمن تعامل مطلوب با اعضاء محترم مجمع ، گزارش فعالیت خود را با تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اساسنامه،به این معاونت ارائه نمایید. امید است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید