چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک هادی قاسم پور به عنوان رئیس کمیته آموزش و تحقیقات و استعدادیابی شاخه ایروبیک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ایروبیک در حکمی هادی قاسم پور را به عنوان رئیس کمیته آموزش وتحقیقات واستعدادیابی شاخه ایروبیک منصوب نمود.
در حکم نامبرده آمده است ؛ نظر به اهمیت آموزش و استعدادیابی برای ارتقاء دانش مربیان و پیشرفت روز افزون ورزشکاران، امید است با اتکال به خداوند متعال و برنامه ریزی آگاهانه و منظم و هماهنگی با رئیس محترم شاخه مربوطه موفق و موید باشید.
زهرا اینچه درگاهی                                           رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید