%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

آئین نامه مسابقات ژیمناستیک هنری دختران قهرمانی کشور – آذر ۹۶

آئین نامه مسابقات ژیمناستیک هنری دختران قهرمانی کشور – آذر ۹۶
۱ – مسابقات در سه گروه سنی به صورت تیمی و انفرادی در آذرماه ۹۶ برگزار خواهد شد .
• ۱۲-۱۰ سال ( متولدین ۸۶ – ۸۵ – ۸۴ )
• ۱۵-۱۳ سال ( متولدین ۸۳ – ۸۲ – ۸۱ )
• ۱۶ سال به بالا ( متولدین ۸۰ به بالا )
۲- هر تیم متشکل از حداکثر ۴ ژیمناست ( ۲ نفر از آنها می توانند بصورت چرخشی در هریک از ۴ وسیله شرکت کنند) یک مربی ، یک سرپرست و یک داور باشد .
• مجموع امتیاز چهار نفر که بیشترین امتیاز را در هر وسیله کسب کرده اند برای امتیاز تیمی محاسبه می گردد .
۳ – مسابقات بصورت آزاد بر اساس قوانین FIG برگزار می گردد .
۴ – لباسهای افراد هر تیم باید متحد الشکل باشد .
۵ – به تیمهای اول تا سوم کاپ قهرمانی و به نفرات شرکت کننده صاحب مقام ، مدال و حکم اهدا می شود .
۶ – جلسه هماهنگی سرپرستان تیمها و مربیان و نیز قرعه کشی تیم ها ، صبح همان روز ِمسابقه در محل برگزاری تشکیل خواهد شد. ( ارائه ارنج تیم ها در جلسه هماهنگی الزامی می باشد )
۷ – جلسه هماهنگی سرپرست فنی و اعضای کمیته فنی و داوران شب قبل از مسابقه در محل اجرا خواهد شد .
۸ – شرکت کنندگان می بایست اصل شناسنامه ، اصل کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر به نام هیأت مربوطه و کارت معتبر عضویت فدراسیون و معرفی نامه از هیأت استان را به هنگام پذیرش همراه داشته باشند .
۹ – اعلام آمادگی تیمها و افراد به انضمام نام مربی و سرپرست و داور حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۸/ ۹۶ از طریق نمابر فدراسیون انجام پذیرد .
۱۰ – چنانچه مسائلی پیش آید که در این آئین نامه گنجانده نشده باشد ، به هنگام برگزاری در محل مسابقات توسط سرپرست کل مسابقات و یا سرپرست فنی به اطلاع مربیان و سرپرستان خواهد رسید .
۱۱- محل برگزاری و تاریخ دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید