چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک سارا باتبی به عنوان دبیر شاخه هنری بانوان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه هنری بانوان در حکمی سارا باتبی را به سمت دبیر شاخه هنری بانوان منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با اتکال به خداند متعال و با هماهنگی رئیس شاخه مربوطه موفق و موید باشید .

زهرا اینچه درگاهی                                             رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید