چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک مهدی جلیلی به عنوان مسئول کمیته داوران شاخه ایروبیک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ایروبیک در حکمی مهدی جلیلی را به عنوان مسئول کمیته داوران شاخه ایروبیک ژیمناستیک منصوب نمود.  در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است در سایه توجهات ایزد منان ، در انجام امور محوله موفق باشید
زهرا اینچه درگاهی                                                               رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید