چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک جواد کاظمی به عنوان مسئول کمیته مسابقات ایروبیک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ایروبیک در حکمی جواد کاظمی رابه عنوان مسئول کمیته مسابقات ایروبیک ژیمناستیک منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با بهره گیری از تمامی توان و هماهنگی کامل با مسئول محترم شاخه ایروبیک ، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
زهرا اینچه درگاهی                                         رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید