چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک مینو ملک پور به عنوان مسئول کمیته آموزش ژیمناستیک برای همه معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه  ژیمناستیک برای همه در حکمی مینو ملک پوررا به عنوان مسئول کمیته آموزش شاخه ژیمناستیک برای همه منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و با هماهنگی رئیس محترم شاخه مربوطه موفق و موید باشید.
زهرا اینچه درگاهی                                         رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید