چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک معصومه پاشانجاتی به عنوان مسئول کمیته مربیان ژیمناستیک برای همه معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ژیمناستیک برای همه در حکمی معصومه پاشا نجاتی را به عنوان مسئول کمیته مربیان شاخه ژیمناستیک برای همه منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و با هماهنگی رئیس محترم شاخه مربوطه موفق و موید باشید.
زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید