چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک مهدی علیزاده به عنوان رئیس کمیته تیم های ملی شاخه ترامپولین معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ترامپولین در حکمی مهدی علیزاده را به عنوان رئیس کمیته تیم های ملی شاخه ترامپولین منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و تکیه بر توان مدیریتی و فنی خود در پیشرفت این شاخه زیبا و المپیکی و ساماندهی تیم های ملی با هماهنگی رئیس محترم شاخه مربوطه موفق و موید باشید.
زهرا اینچه درگاهی
رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید