چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ناصر خضری به عنوان مسئول کمیته آموزش و تحقیقات و استعدادیابی شاخه ترامپولین معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ترامپولین در حکمی ناصرخضری را به عنوان مسئول کمیته آموزش و تحقیقات و استعدادیابی شاخه ترامپولین منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ نظر به اهمیت آموزش و استعدادیابی برای ارتقاء دانش مربیان و پیشرفت روز افزون ورزشکاران ، امید است با اتکال به خداوند متعال و برنامه ریزی منظم و آگاهانه با هماهنگی رئیس شاخه مربوطه موفق و موید باشید.
زهرا اینچه درگاهی
رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید