چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک رضا هاشمی به عنوان مسئول کمیته مربیان شاخه ترامپولین معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ترامپولین در حکمی رضا هاشمی را به عنوان مسئول کمیته مربیان شاخه ترامپولین منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است در سایه توجهات ایزد منان در انجام وظایف محوله موفق وموید باشید.
زهرا اینچه درگاهی
رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید