چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک حمزه امین منش به عنوان مدیر تیمهای ملی ژیمناستیک هنری معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ژیمناستیک هنری در حکمی حمزه امین منش را به عنوان مدیر تیم های ملی ژیمناستیک هنری منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است به یاری خداوند متعال در انجام امور محوله ساعی و موفق باشید.

زهرا اینچه درگاهی

رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید