چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی ماهان باژرنگ به عنوان سرپرست مدیریت تیم های ملی ترامپولین منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدارسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ترامپولین در حکمی ماهان باژرنگ را به عنوان سرپرست مدیریت تیم های ملی شاخه ترامپولین فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود. در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است در سایه توجهات ایزد منان در انجام وظایف محوله ساعی و موفق باشید.

زهرا اینچه درگاهی

رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید