چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

مبارک باد میلاد مولود پنجم؛ میلادی سراسر نور، سراسر عشق، سراسر شاد و زیبا

ولادت با سعادت خورشید علم، مخزن الاسرار توحید ، شکافنده معماهاى وجود، حضرت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید