چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

مزایده

فدراسیون ژیمناستیک در نظر دارد فروشگاه ورزشی و بوفه واقع در سالن شهیدان آذرپی را به مدت یک سال از طریق اجاره واگذارکند . متقاضیان برای دریافت پاکت مزایده از تاریخ درج این آگهی ( هفتم فروردین ) به مدت ۱۰ روزکاری مهلت دارند به فدراسیون مراجعه نمایند. زمان بازگشایی پاکت ها هم ۳  روز پس از پایان مهلت مقرر خواهد بود .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید