16
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک در سال جدید برگزار شد

  • 16

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک در سال جدید در محل فدراسیون و با حضور اعضاء محترم هیئت رئیسه آقایان مهندس هاشمی طبا ، مهندس رمضانیان پور ،دکتر شفیعی ، دکتر جمشیدی ، مهندس قاسمی ، خانم دکتر درگاهی : رئیس فدراسیون ، سلیمانی : دبیر فدراسیون ، پازوکیان : نایب رئیس امور بانوان ، نوری : ذیحساب و مسئول امور مالی و جعفری : مشاور ریاست فدراسیون تشکیل گردید. ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۳۹۶ و برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف و برنامه های فدراسیون در سال ۱۳۹۷ توسط سلیمانی ( دبیر فدراسیون ) و ارائه گزارش عملکرد مالی فدراسیون توسط نوری ( ذیحساب و مسئول امور مالی ) از مهمترین برنامه های این جلسه بود .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید