چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

با دستور معاون وزیر ورزش رشته پارکور رسما تحت پوشش فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ با دستور محمدرضا داورزنی ، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش، رشته پارکور از تاریخ ۹۷/۳/۲۱  از فدراسیون انجمن های ورزشی منتزع و تحت پوشش و نظارت فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفت. همچنین با دستور معاون وزیر ورزش رشته ورزشی نوین بانس ( buunce  ) هم باتوجه به سنخیت با حرکات نمایشی ترامپولین ، تحت پوشش فدراسیون ژیمناستیک و در زیر شاخه کمیته ژیمناستیک برای همه قرار گرفت .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید