355
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

با دستور معاون وزیر ورزش رشته پارکور رسما تحت پوشش فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ با دستور محمدرضا داورزنی ، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش، رشته پارکور از تاریخ ۹۷/۳/۲۱  از فدراسیون انجمن های ورزشی منتزع و تحت پوشش و نظارت فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفت. همچنین با دستور معاون وزیر ورزش رشته ورزشی نوین بانس ( buunce  ) هم باتوجه به سنخیت با حرکات نمایشی ترامپولین ، تحت پوشش فدراسیون ژیمناستیک و در زیر شاخه کمیته ژیمناستیک برای همه قرار گرفت .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید