photo_2018-10-28_14-52-04
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

شرکت بازرگانی بین‌المللی جنبش پویش حرکت پس از ثبت بلافاصله منحل شد و هیچگونه فعالیت نداشته است

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک : در پی انتشار خبری از خبرگزاری ایسنا مبنی برتاسیس شرکتی خدماتی – اقتصادی بین‌المللی به نام بازرگانی بین‌المللی جنبش پویش حرکت در فدراسیون ژیمناستیک ، محسن سلیمانی ، دبیر فدراسیون گفت : فدراسیون ها مجاز به تاسیس شرکت می باشند و این موضوع از واحد حقوقی وزارت استعلام شد. برای ثبت شرکت باید حداقل سه نفر سهام دار معرفی می شدند، این شرکت ثبت شد ولی بلافاصله پس از ثبت منحل شد و هیچگونه فعالیت حقوقی و خدماتی و … انجام نشد .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید