12
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

انتخاب سیدحمیدرضا هاشمی به عنوان عضو کمیته فنی ژیمناستیک هنری مردان آسیا

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛کمیته اجرایی کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا طی جلسه ای در هفته گذشته بررسی کاندیداهای اعضای کمیته های فنی شاخه های چندگانه را برگزار نمود.سیدحمیدرضا هاشمی،کارشناس خبره فدراسیون کشورمان به عنوان عضوشش نفره کمیته فنی(MTC ) ژیمناستیک هنری مردان آسیا انتخاب شد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید