?????????????????????????????????????????????????????????
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

میلاد امام مهدی ، تصنیف سرخ ترانه های انتظار برمسلمین جهان مبارک باد

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

میلاد امام مهدی ، تصنیف سرخ ترانه های انتظار برمسلمین جهان مبارک باد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید