معماريان
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

بخشی از کسری بودجه از فدراسیون های گذشته به ارث رسیده است. رسانه ای کردن برخی از موارد به صلاح ژیمناستیک نیست

معماریان ، رئیس شاخه ایروبیک فدراسیون و رئیس هیات ژیمناستیک استان خراسان رضوی درباره حواشی اخیر فدراسیون ژیمناستیک گفت ؛
عملکرد فدراسیون براساس یک ضابطه هایی و براساس یک فرایندی مورد سنجش قرار می گیرد که فدراسیون ژیمناستیک هم از این قاعده مستثنی نیست و براساس شاخص هایی که وزارت ورزش و جوانان دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد،از جمله این شاخص ها برگزاری مسابقات، کسب مدال ، ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی و….. است. هیا ت های استانی هم برنامه های فدراسیون را رصد می کنند یعنی از همه موارد اطلاع کامل دارند . معمولا تمام سازمان ها ، ارگانها و حتی دولت برنامه یک ساله ای را برای خود تدوین می کند و براساس این برنامه عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار می دهد ، اینکه آیا این بودجه همه برای این طرح ها تحقق پیدا میکند یا نه ؟ قطعا همچین اتفاقی نخواهد افتاد . فدراسیون ژیمناستیک هم یک برنامه یک ساله تدوین کرده است که اگر چنانچه این برنامه ها را بخواهیم انجام بدهیم نسبت به بودجه ای که پیش بینی کردیم،کسری بودجه خواهیم داشت.آقای رمضانیانپور نباید وارد این بحث می شد. اعتقاد بنده این است که رئیس فدراسیون ژیمناستیک براساس یک فرایندی و با رای اعضا مجمع انتخاب شد ، اجازه بدهیم به فعالیت های خودش با قدرت ادامه بدهد و چنانچه مشکلاتی در بحث بودجه است، تلاش کنیم برای اجرای تمام برنامه ها این کسری را به شکلی تامین شود نه اینکه چوب لای چرخ بگذاریم ، در این صورت ژیمناستیک دچار آسیب می شود. در این دو سال اخیر فعالیت های خوبی انجام شد ، رشد ورزشکاران سازمان یافته از رشد بسیار خوبی برخوردار بود، برگزاری مسابقات ، اردو های مستمر و منظم و کسب مدال ها بسیار ارزشمند است. به نظر بنده اگر مشکلی در فدراسیون پیش بیاد از طریق قانون باید رسیدگی بشود ، متاسفانه رسانه ای کردن برخی از موارد که هفته های گذشته توسط یکی از اعضا هیات رئیسه مطرح شد به صلاح ژیمناستیک نیست.در حال حاضر بخشی از کسری بودجه از فدراسیون های گذشته است و به فدراسیون فعلی به ارث رسیده است. این کسری بودجه ای که دوستان اعلام کردند براساس برنامه ها است نه براساس برنامه های اجرایی فدراسیون ، بالطبع امکان دارد در این مسیر بعضی از برنامه ها در صورت عدم اعتبار مالی ، کاهش هم پیدا کند . اگر فدراسیونی بخواهد منتظر بودجه باشد تا برنامه های خود را عملی کند قطعا نمی تواند اهداف تبیین شده خود را انجام بدهد .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید