521
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

بازدید رئیس فدراسیون از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ دکتر زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک به دعوت مسئولین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از بخش های مختلف این سازمان بازدید کرد. دیدار و گفتگو با مدیران و مسئولین این سازمان برنامه دیگر رئیس فدراسیون در این بازدید بود. همچنین در راستای اهداف فرهنگی فدراسیون در آینده ای نزدیک بین فدراسیون و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش فرهنگی همکاری هایی صورت خواهد گرفت.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید