%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

لزوم ثبت اطلاعات داوران، مربیان و برگزاری دوره های آموزشی

هیات های استانی موظف اند اطلاعات مربوط به فعالیت داوران، مربیان و برگزاری دوره های آموزشی را در فرم های مربوطه درج کنند.
در همین راستا ضروری است هیات های محترم استان ها بر اساس نامه های ارسالی فدراسیون و فرم های پیوست تا تاریخ ۶آذرماه اقدام لازم به عمل آورند.

mobin-etelaeyerh

mobin-01

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید