%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

به منظور برنامه ریزی جامع و استراتژیک در فدراسیون

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک به منظور برنامه ریزی جامع و استراتژیک در فدراسیون نیاز به بخشی از اطلاعات موجود در هیات های استانی می باشد . . لذا مقتضی است نسبت به تکمیل دقیق فرم پیوست و ارسال آن تا روز دوشنبه مورخ ۶ آذرماه ۹۵ و نسبت به همکاری با فدراسیون در تدوین برنامه مربوطه اقدام نمائید .

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c

mobin-02

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید