%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

شرایط شرکت داوطلبان کلاس مربیگری درجه۳ ایروبیک استپ زیر نظر مدرس بین المللی

به منظور توسعه و گسترش رشته ایروبیک استپ که زیر مجموعه ایروبیک ژیمناستیک می باشد. یکدوره کلاس مربیگری درجه ۳ ایروبیک استپ زیر نظر مدرس معرفی شده از سوی فدراسیون بین المللی ژیمناستیک (FIG) برگزار می گردد.

لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا افراد واجد شرایط در دهه سوم آذر ماه به ثبت نام در تاریخ های مقرر اقدام نمایند.

 • شرایط شرکت داوطلبان
 • دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن برای کلیه شرکت کنندگان
 • دارا بودن کارت مربیگری درجه ۳ ایروبیک ژیمناستیک یا ایروبیک عمومی فدراسیون ژیمناستیک
 • دارا بودن کارت عضویت و کارت بیمه ورزشی
 • معرفی نامه از هیئت ژیمناستیک استان مربوطه
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ورودیه به حساب ۰۱۰۵۸۹۹۰۵۹۰۰۹ بانک ملی فدراسیون ژیمناستیک حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۴ و ارسال فیش واریزی به فدراسیون ژیمناستیک
 • قابل ذکر است گواهی شرکت در کلاس به کلیه داوطلبان با امضاء ریاست فدراسیون و مدرس دوره اهدا خواهد شد.
 • به قبول شدگان در کلاس با توجه به دارا بودن بقیه شرایط مندرج در آیین نامه، جدای از گواهی شرکت، کارت مربیگری درجه ۳ ایروبیک استپ داده خواهد شد.

تبصره ۱-۷ : شرکت کنندگان از پرداخت هزینه بابت صدور گواهی مربوطه معاف می باشند.

 • به منظور رفاه حال شرکت کنندگان خوابگاه خانه ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید شیرودی به صورت رایگان در اختیار داوطلبان شهرستانی که دارای معرفی نامه خواهند بود، داده خواهد شد.
 • از سوی فدراسیون به شرکت کنندگان در زمان برگزاری کلاس یک وعده ناهار داده خواهد شد.
 • کلیه هزینه های مرتبط با ایاب و ذهاب از مبدا تا مقصد و بالعکس ، میان وعده و صرف صبحانه و شام به عهده شرکت کنندگان می باشد.

قابل ذکر است پس از تاریخ قید شده در بند ۵ این نامه، مدارک داوطلبان به انضمام اصل فیش بانکی بررسی و در صورت دارا بودن شرایط کامل نفرات و به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان ، زمان برگزاری دوره اعلام خواهد شد و اولویت با افرادی می باشد که فیش واریزی خود را تا قبل از به اتمام رسیدن مهلت اعلام شده تحویل فدراسیون نمایند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید