%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c2
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

کارگاه مربیگری ژیمناستیک هنری در تهران

یک دوره کارگاه مربیگری درجه ۲ به یک در خانه ژیمناستیک شهید شیرودی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، در این کارگاه منصور راضی نژاد رییس کمیته آموزش فدراسیون، مربیان رانسبت به آیین نامه دوره های مربیگری و چگونگی ثبت اطلاعات در سامانه مبین وزارت ورزش توجیه کرد

%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید