%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

جشنواره همگانی استعداد یابی ژیمناستیک در استان اردبیل

جشنواره همگانی ژیمناستیک ودیگر رشته های ورزشی استان اردبیل برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، این جشنواره شامل رشته های مختلف ورزشی از جمله ژیمناستیک خواهد بود وطی آن مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته استعداد های آینده رشته های مختلف از جمله ژیمتاستیک شناسایی خواهند شد.جشنواره یاد شده با حضور صدها ورزشکار طی روز های اول لغایت سوم دی ماه در سالن ورزشی امان خمینی(ره) این شهر برگزار خواهد شد.

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84-95

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید