%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

توانا به عنوان سرپرست کمیته ژیمناستیک برای همه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک , طی حکمی از سوی سید محمد شروین اسبقیان , سرپرست فدراسیون ژیمناستیک ,  عباسعلی توانا به عنوان سرپرست کمیته ژیمناستیک برای همه منصوب شد .

در حکم نامبرده آمده است , با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند , جنابعالی به عنوان سرپرست کمیته ژیمناستیک برای همه  ژیمناستیک منصوب می گردید .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید