%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات آموزشی در پورتال وزارت ورزش وجوانان

سامانه رسیدگی به شکایات آموزشی با هدف افزایش پاسخگویی ارکان آموزش ورزش در پورتال وزارت ورزش وجوانان راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، این پورتال به آدرس msy.gov.ir و در راستای پاسخگویی به کلیه مخاطبان و سرعت بخشیدن و رسیدگی به شکایات احتمالی در حوزه مربوطه راه اندازی شده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید