یادواره شهدای ژیمناست سراسر کشور – تهران ۱۳۹۵

چاپ اين صفحه چاپ اين صفحه

ردیف

نام و نام خانوادگی شهید سال تولد سال شهادت محل شهادت استان
۱ علیرضا آبیز ۱۳۷۲ ۷/۳/۸۸ زاهدان سیستان و بلوچستان
۲ محمود آبیز ۱۳۷۲ ۷/۳/۸۸ زاهدان سیستان و بلوچستان
۳ احمد صفرزایی ۱۳۵۰ ۱/۱۱/۶۵ شلمچه سیستان و بلوچستان
۴ عبدالحمید طاهری ۲/۲/۶۲ والفجر شرهانی کرمانشاه
۵ سید کمال هاشمی نژاد کرمانشاه
۶ افتخار میرزا حسن پور ۱۳۳۷ ۱۳/۸/۶۲ پنجوین عراق اردبیل
۷ عظیم عبادی ۱۳۴۸ ۲۱/۱۱/۶۴ شلمچه اردبیل
۸ محمدرضا بهفر ۱۳۴۶ ۸/۸/۶۲ بانه اردبیل
۹ قادر فاتحی ۱۳۴۰ ۱۹/۱۱/۶۴ شلمچه اردبیل
۱۰ فرهاد بخشی ۱۳۴۸ ۲۰/۱۰/۶۵ شلمچه اردبیل
۱۱ محمد گرامی ۱۳۳۱ ۱۲/۹/۵۹ سرپل ذهاب قزوین
۱۲ رضا عطاری ۱۳۳۶ ۱۶/۲/۶۲ خرمشهر بیت المقدس قزوین
۱۳ محمد حسین حکیمی ۱۳۳۸ ۲۲/۱/۶۲ والفجر شرهانی قزوین
۱۴ قاسم نیکجو ۱۳۴۲ ۲۹/۱/۶۳ عملیات خیبر جزیره مجنون قزوین
۱۵ محمدرضا قاقزانی ۱۳۴۳ ۱۸/۱۲/۶۳ جزیره مجنون قزوین
۱۶ مجید رازقی ۱۳۴۴ ۱۱/۷/۵۹ سر پل ذهاب قزوین
۱۷ حمیدرضا نیاکی جیرندهی ۱۳۴۷ ۱۳/۸/۶۲ والفجر ۴ پنجوین عراق قزوین
۱۸ حسین الهیاری ۱۳۶۵ آ.شرقی
۱۹ رضا سلیمانی ۱۳۶۵ آ.شرقی
۲۰ طاووسی آ.غربی
۲۱ محمد رضا قنایی سیچانی ۱۳۶۱ شلمچه اصفهان
۲۲ مهدی یار محمدیان ۱۳۶۰ ترور اصفهان اصفهان
۲۳ مجید آذری نجف آبادی ۱۳۶۲ مریوان اصفهان
۲۴ حسن فروتن ۱۳۷۹ کزیک خراسان جنوبی
۲۵ محمدرضا حکمت ۱۳۶۵ شلمچه خراسان جنوبی
۲۶ محمد رضاعیوقی یزد
ردیف نام و نام خانوادگی شهید سال تولد سال شهادت محل شهادت استان
۲۷ مرتضی نیک پی ۱۳۶۰ اهواز خوزستان
۲۸ ابراهیم الماسی ۱۳۶۱ اهواز خوزستان
۲۹ حمید شری زاده خرمشهر خوزستان
۳۰ علی افشار اهواز خوزستان
۳۱ منصور شمشیرگران اهواز خوزستان
۳۲ محمد نجار آبادان خوزستان
۳۳ احمدبشر دوست گیلان
۳۴ اکبر احمدی گیلان
۳۵ داوود یکتا وحیدی پور زنجان
۳۶ رحیم مکی زنجان
۳۷ منصور جزء پناهی زنجان
۳۸ حسن رنجبر کرمان
۳۹ هادی بهمنی نژاد گلستان
۴۰ پرویز پور مرادی جنوب همدان
۴۱ حسن عزیزی همدان
۴۲ محمد نصیری جنوب همدان
۴۳ مصطفی عزیزی فاو همدان
۴۴ امیر آذرپی خرداد ۱۳۶۷ شلمچه تهران
۴۵ مجید آذرپی بهمن ۱۳۶۱ والفجر مقدماتی تهران
۴۶ محمدرضا نادرشفیع شهریور ۱۳۴۷ بهمن ۱۳۶۴ فاو – والفجر ۸ تهران
۴۷ علی اکبر بخشی پور اسفند ۱۳۶۲ جزیره مجنون تهران
۴۸ اسماعیل فراهانی واشقانی فروردین ۱۳۶۶ ماووت عراق تهران
۴۹ سروان خلبان علی بلورخانی تیر ماه ۱۳۶۴ دی ماه ۱۳۹۴ شهید مدافع حرم

تهران