د. فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۹

تماس با هیات ها

                                           تماس با هیات های استانی ژیمناستیک

ردیف

نام  استان

نام رئیس هیات

شماره تماس

نام دبیر هیات

شماره تماس

۱

آذربایجان شرقی

حمید بخشایی

۰۹۱۴۱۰۱۷۹۳۶

۲

آذربایجان غربی

نادر مدنی

۰۹۱۴۳۴۱۶۵۹۴

۳

اردبیل

عزیز افضلی فرد

۰۹۱۴۱۵۰۰۱۱۸

 رضا داوودی  ۰۹۱۴۷۴۵۷۴۵۳

۴

اصفهان

غلامرضا کریمیان

۰۹۱۳۰۳۵۲۰۵۲

۵

ایلام

حامد عزیز نصرتی

۰۹۱۸۳۴۱۳۰۳۸

۶

بوشهر

خانم زهرا پالیزدان

۷

تهران

روح اله وین

۰۹۱۲۴۱۰۴۸۴۲

قاسم رودکی

 ۰۹۱۲۳۲۰۶۲۴۱

۸

چهارمحال و بختیاری

 محمود سلیمی

۹

خراسان رضوی

حسین معماریان

۰۹۱۵۵۱۶۴۰۱۴

 علم خواه  ۰۹۱۲۸۰۰۲۴۷۰

۱۰

خراسان شمالی

محمد تقی آریان

۱۱

خراسان جنوبی

حسین بیابانی

 ۰۹۱۵۳۶۲۰۹۰۰

شرقی نژاد

۰۹۱۵۳۶۱۸۶۷۹

۱۲

خوزستان

مقداد قلندرپور

۰۹۳۵۹۵۱۱۲۲۵

ایوب خضری

۰۹۱۶۶۱۵۱۰۰۵

۱۳

زنجان

علی فرامرزلو

حسن همایونی

۰۹۱۲۱۴۱۰۷۹۷

۱۴

سمنان

محمد ایزدفر

۰۹۱۲۱۳۱۷۸۶۰

 مرادی  ۰۹۱۸۸۱۲۹۹۸۶

۱۵

سیستان و بلوچستان

ابراهیم معقول

۰۹۱۵۳۴۹۳۰۷۰

عبدالواحد ریگی

۰۹۱۵۹۴۹۱۳۹۱

۱۶

فارس

سید کمال پاک فطرت

ناصر گلچین

۰۹۱۷۳۱۱۲۱۳۵

ردیف

نام  استان

نام رئیس هیات

شماره تماس

نام دبیر هیات

شماره تماس

۱۷

قم

 هدیه لو  ۰۹۱۲۷۵۸۲۳۵۱

حسینی

۰۹۱۲۴۵۱۲۸۹۵

۱۸

قزوین

حمید احمدی

۰۹۱۸۳۶۷۳۱۹۵

کامران داودی

۰۹۱۲۳۸۱۹۴۵۹

۱۹

کرمان

حمید گنجعلیخانی

۰۹۱۳۳۴۲۶۰۹۵

محسن بلوردی

۰۹۱۳۱۴۱۷۳۴۶

۲۰

کردستان

امید شیخ احمدی

 ۰۹۱۸۳۷۱۶۳۹۷

۲۱

کرمانشاه

غلامرضا همتی

۲۲

کهگیلویه و بویراحمد

آرش محمدی

۰۹۱۷۷۴۳۰۷۷۵

۲۳

گیلان

کیانوش سقراطی

۰۹۱۱۱۳۷۲۱۲۴

 افتخاری  ۰۹۱۱۳۳۸۲۶۴۹

۲۴

گلستان

خسروی

۰۹۰۲۸۹۶۰۶۱۹

 اخوان  ۰۹۱۱۱۷۱۲۰۱۱

۲۵

لرستان

حمزه امین منش

۰۹۱۶۶۶۷۸۴۷۳

 علی کرمی  ۰۹۱۶۵۵۳۳۴۸۷

۲۶

مرکزی

وحید احمدی

۲۷

مازندران

علیرضا خوئی

 ۰۹۱۱۱۵۱۰۶۸۱

۲۸

همدان

مهدی جعفری

۰۹۱۸۸۱۳۱۱۸۲

ناصر مرادی

۰۹۱۸۸۱۲۹۹۸۶

۲۹

هرمزگان

عبدالرحیم سپهرتاج

۰۹۱۷۷۶۸۸۸۸۸

امیررضا عالی پور

۰۹۲۱۲۴۵۹۰۵۲

۳۰

یزد

حسام الدین نواب

۰۹۱۳۱۵۹۰۳۹۴

۳۱

البرز

کمال تشکر

۰۹۱۲۳۴۸۶۳۱۳

اسماعیل ادهمی

 ۰۹۱۲۵۶۵۸۰۰۹

۳۲

جزیره کیش

محمدصادق سعادت

 ۰۹۱۷۱۱۸۲۵۱۳

Google Analytics Stats

generated by GADWP