تماس با هیات ها

چاپ اين صفحه چاپ اين صفحه

                                           تماس با هیات های استانی ژیمناستیک

ردیف

نام  استان

نام رئیس هیات

شماره تماس

نام دبیر هیات

شماره تماس

۱

آذربایجان شرقی

حمید بخشایی

۰۹۱۴۱۰۱۷۹۳۶

۲

آذربایجان غربی

نادر مدنی

۰۹۱۴۳۴۱۶۵۹۴

۳

اردبیل

عزیز افضلی فرد

۰۹۱۴۱۵۰۰۱۱۸

 رضا داوودی  ۰۹۱۴۷۴۵۷۴۵۳

۴

اصفهان

غلامرضا کریمیان

۰۹۱۳۰۳۵۲۰۵۲

۵

ایلام

حامد عزیز نصرتی

۰۹۱۸۳۴۱۳۰۳۸

۶

بوشهر

محمود برقک

۰۹۱۷۳۷۳۷۳۰۲

۷

تهران

روح اله وین

۰۹۱۲۴۱۰۴۸۴۲

قاسم رودکی

 ۰۹۱۲۳۲۰۶۲۴۱

۸

چهارمحال و بختیاری

۹

خراسان رضوی

حسین معماریان

۰۹۱۵۵۱۶۴۰۱۴

 علم خواه  ۰۹۱۲۸۰۰۲۴۷۰

۱۰

خراسان شمالی

حبیب اله وحیدی

۰۹۱۵۳۸۴۰۸۲۱

۱۱

خراسان جنوبی

حسین بیابانی

 ۰۹۱۵۳۶۲۰۹۰۰

شرقی نژاد

۰۹۱۵۳۶۱۸۶۷۹

۱۲

خوزستان

مقداد قلندرپور

۰۹۳۵۹۵۱۱۲۲۵

ایوب خضری

۰۹۱۶۶۱۵۱۰۰۵

۱۳

زنجان

 ایرج محمدزاده  ۰۹۱۲۱۴۱۵۷۲۲

حسن همایونی

۰۹۱۲۱۴۱۰۷۹۷

۱۴

سمنان

محمد ایزدفر

۰۹۱۲۱۳۱۷۸۶۰

 مرادی  ۰۹۱۸۸۱۲۹۹۸۶

۱۵

سیستان و بلوچستان

ابراهیم معقول

۰۹۱۵۳۴۹۳۰۷۰

عبدالواحد ریگی

۰۹۱۵۹۴۹۱۳۹۱

۱۶

فارس

عباسعلی توانا

۰۹۱۷۱۲۱۰۳۷۳

ناصر گلچین

۰۹۱۷۳۱۱۲۱۳۵

ردیف

نام  استان

نام رئیس هیات

شماره تماس

نام دبیر هیات

شماره تماس

۱۷

قم

 هدیه لو  ۰۹۱۲۷۵۸۲۳۵۱

حسینی

۰۹۱۲۴۵۱۲۸۹۵

۱۸

قزوین

حمید احمدی

۰۹۱۸۳۶۷۳۱۹۵

کامران داودی

۰۹۱۲۳۸۱۹۴۵۹

۱۹

کرمان

حمید گنجعلیخانی

۰۹۱۳۳۴۲۶۰۹۵

محسن بلوردی

۰۹۱۳۱۴۱۷۳۴۶

۲۰

کردستان

امید شیخ احمدی

 ۰۹۱۸۳۷۱۶۳۹۷

۲۱

کرمانشاه

محسن خسروی

۰۹۱۸۱۳۱۰۸۳۹

۲۲

کهگیلویه و بویراحمد

آرش محمدی

۰۹۱۷۷۴۳۰۷۷۵

۲۳

گیلان

کیانوش سقراطی

۰۹۱۱۱۳۷۲۱۲۴

 افتخاری  ۰۹۱۱۳۳۸۲۶۴۹

۲۴

گلستان

خسروی

۰۹۰۲۸۹۶۰۶۱۹

 اخوان  ۰۹۱۱۱۷۱۲۰۱۱

۲۵

لرستان

حمزه امین منش

۰۹۱۶۶۶۷۸۴۷۳

 علی کرمی  ۰۹۱۶۵۵۳۳۴۸۷

۲۶

مرکزی

مسعود مرشدی

 ۰۹۱۲۷۶۸۹۵۹۱

۲۷

مازندران

علیرضا خوئی

 ۰۹۱۱۱۵۱۰۶۸۱

۲۸

همدان

مهدی جعفری

۰۹۱۸۸۱۳۱۱۸۲

ناصر مرادی

۰۹۱۸۸۱۲۹۹۸۶

۲۹

هرمزگان

عبدالرحیم سپهرتاج

۰۹۱۷۷۶۸۸۸۸۸

امیررضا عالی پور

۰۹۲۱۲۴۵۹۰۵۲

۳۰

یزد

حسام الدین نواب

۰۹۱۳۱۵۹۰۳۹۴

۳۱

البرز

کمال تشکر

۰۹۱۲۳۴۸۶۳۱۳

اسماعیل ادهمی

 ۰۹۱۲۵۶۵۸۰۰۹

۳۲

جزیره کیش

محمدصادق سعادت

 ۰۹۱۷۱۱۸۲۵۱۳