تماس با هیات ها

چاپ اين صفحه چاپ اين صفحه

تماس با هیات های استانی ژیمناستیک

ردیف

نام  استان

نام رئیس هیات

شماره تماس

نام دبیر هیات

شماره تماس

۱

آذربایجان شرقی

حمید بخشایی

۰۹۱۴۱۰۱۷۹۳۶

رضایی

۲

آذربایجان غربی

نادر مدنی

۰۹۱۴۳۴۱۶۵۹۴

۳

اردبیل

اباذر کریم نژاد

۰۹۱۴۳۵۸۳۳۰۹

حقیقت جعفری

۰۹۱۹۹۳۵۰۹۹۷

۰۹۱۴۴۵۲۴۰۸۶

۴

اصفهان

غلامرضا کریمیان

۰۹۱۳۰۳۵۲۰۵۲

۵

ایلام

حامد عزیز نصرتی

۰۹۱۸۳۴۱۳۰۳۸

۶

بوشهر

محمود برقک

۰۹۱۷۳۷۳۷۳۰۲

۷

تهران

روح اله وین

۰۹۱۲۴۱۰۴۸۴۲

قاسم رودکی

۸

چهارمحال و بختیاری

بهنام صادقی

۰۹۳۳۷۸۷۲۴۲۸

۹

خراسان رضوی

حسین معماریان

۰۹۱۵۵۱۶۴۰۱۴

۱۰

خراسان شمالی

حبیب اله وحیدی

۰۹۱۵۳۸۴۰۸۲۱

۱۱

خراسان جنوبی

دکتر رضا زنگویی

۰۹۱۵۱۶۱۱۵۹۲

شرقی نژاد

۰۹۱۵۳۶۱۸۶۷۹

۱۲

خوزستان

ایرج رشدی

۰۹۱۶۹۲۷۷۰۸۷

ایوب خضری

۰۹۱۶۶۱۵۱۰۰۵

۱۳

زنجان

غلامحسین جمیلی

جواد سالک

۰۹۱۲۸۴۲۳۷۹۷

۱۴

سمنان

محمد ایزدفر

۰۹۱۲۱۳۱۷۸۶۰

۱۵

سیستان و بلوچستان

ابراهیم معقول

۰۹۱۵۳۴۹۳۰۷۰

عبدالواحد ریگی

۰۹۱۵۹۴۹۱۳۹۱

۱۶

فارس

عباسعلی توانا

۰۹۱۷۱۲۱۰۳۷۳

ناصر گلچین

۰۹۱۷۳۱۱۲۱۳۵

ردیف

نام  استان

نام رئیس هیات

شماره تماس

نام دبیر هیات

شماره تماس

۱۷

قم

رضا ملکی

۰۹۱۲۳۵۱۲۷۰۸

حسینی

۰۹۱۲۴۵۱۲۸۹۵

۱۸

قزوین

حمید احمدی

۰۹۱۸۳۶۷۳۱۹۵

کامران داودی

۰۹۱۲۳۸۱۹۴۵۹

۱۹

کرمان

حمید گنجعلیخانی حاکمی

۰۹۱۳۳۴۲۶۰۹۵

محسن بلوردی

۰۹۱۳۱۴۱۷۳۴۶

۲۰

کردستان

سردار محمدی

۰۹۱۸۳۷۳۷۴۹۵

فریبرز یخچالی

۲۱

کرمانشاه

محسن خسروی

۰۹۱۸۱۳۱۰۸۳۹

۲۲

کهگیلویه و بویراحمد

آرش محمدی

۰۹۱۷۷۴۳۰۷۷۵

۲۳

گیلان

کیانوش سقراطی

۰۹۱۱۱۳۷۲۱۲۴

۲۴

گلستان

علی عرفانیان

۰۹۱۱۳۷۲۱۲۰۳

۲۵

لرستان

حمزه امین منش

۰۹۱۶۶۶۷۸۴۷۳

۲۶

مرکزی

محسن سلیمانی

۰۹۱۸۸۶۲۲۲۷۳

۲۷

مازندران

محمد سبحانی

۰۹۱۱۱۵۴۲۷۹۰

۰۹۱۱۲۵۸۲۹۸۳

۲۸

همدان

مهدی جعفری

۰۹۱۸۸۱۳۱۱۸۲

ناصر مرادی

۰۹۱۸۸۱۲۹۹۸۶

۲۹

هرمزگان

حامد جباری زاده

۰۹۱۷۷۶۱۶۴۲۹

حسین جباری زاده

۰۹۱۷۱۷۱۳۰۶۱

۳۰

یزد

حسام الدین نواب

۰۹۱۳۱۵۹۰۳۹۴

خانم خرم

۰۹۱۷۱۴۵۶۴۷۶

۳۱

البرز

کمال تشکر

۰۹۱۲۳۴۸۶۳۱۳

اسماعیل ادهمی

۳۲

جزیره کیش

سید صفا پیرزاده هاشمی

۰۹۳۴۷۶۹۳۹۴۲