تماس و راه های ارتباطی با فدراسیون ژیمناستیک

چاپ اين صفحه چاپ اين صفحه

آدرس : تهران – بزرگراه نیایش – مجموعه ورزشی انقلاب – سالن شماره ۱۱ – فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران 
تلفن : ۲۲۰۳۴۰۰۱ –  ۲۶۲۱۶۲۳۳
فاکس : ۲۶۲۱۶۲۳۲
پست الکترونیک مدیریت سایت : gymnastic_iran@yahoo .com
پست الکترونیک بخش روابط بین الملل : gymnastics@msy.gov.ir