1906429

آگهی ثبت‌نام از کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک به عنوان نمایندگان باشگاه‌ها و هیئت‌های استانی

فدراسیون ژیمناستیک در نظر دارد در اجرای اساسنامه و انتخاب اعضای محترم هیئت رئیسه فدراسیون؛ نماینده باشگاه ها را از بین مدیران محترم عامل باشگاه‌های عضو مجمع و نماینده هیئت‌های استانی را از بین روسای محترم هیئت‌های ژیمناستیک استانی جهت تکمیل اعضای هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب نماید، براین اساس ثبت نام و تکمیل فرم و ارائه مدارک از بین افراد متقاضی با شرایط زیر از روز سه‌شنبه مورخه 8/03/1403( بجز پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها و ایام تعطیل رسمی) به مدت 10 روز کاری تا پایان وقت اداری 23/03/1403 از ساعت 8 صبح الی 14 انجام خواهدشد. از افراد متقاضی درخواست می‌گردد به دبیرخانه واقع در فدراسیون ژیمناستیک ج.ا.ا مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  1. اصل تصویر کلیه صفحات شناسنامه
  2. دو قطعه عکس 6*4 با زمینه روشن
  3. اصل و تصویر ابلاغ ریاست هیئت(جهت متقاضیان نماینده هیئت‌های استانی در هیئت رئیسه)
  4. اصل و تصویر پروانه باشگاه (جهت متقاضیان نماینده باشگاه‌های عضو مجمع در هیئت رئیسه)
  5. اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق مدیریت ورزشی
  6. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
  7. تکمیل فرم‌های مربوطه در دبیرخانه مجمع

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید