سرپرست شاخه ریتمیک فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ با حکم حمید احمدی ، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک سرکار خانم نینا محرمی ، به سمت سرپرست شاخه ریتمیک فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد. همچنین سرپرست فدراسیون از زحمات و خدمات سرکار خانم نیر اصغر زمانی رئیس پیشین این شاخه تشکر کرد .

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید