سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ حمید احمدی ، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در حکمی سید علی حسینی را به عنوان سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران منصوب کرد . همچنین سرپرست فدراسیون ژیمناستیک از زحمات آقای رضا شاکرمی در مدت سرپرستی هیات ژیمناستیک استان تهران تشکر و قدردانی کرد.

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید