آکروژیم

شاخه ای از ژیمناستیک می باشد که شامل حرکات نمایشی منظم و مهیج و برنامه های حرکتی مشارکتی و گروهی خیره کننده ای است که مسابقات بین المللی آن در 5 گروه رقابتی دو نفره زنان، دونفره مردان، دونفره مختلط، سه نفره زنان و چهار نفره مردان بر روی پیست زمینی مخصوص برگزارمی شود. این ورزش نیاز به آمادگی جسمانی و روانی زیادی دارد. به دلیل اینکه در این رشته ژیمناستها با همکاری با هم یک حرکت آکروباتیک را به نمایش میگذارند و به صورت خیلی نزدیک فعالیت می کنند به جهت بالا بردن احساس مسئولیت نسبت به همدیگر واعتماد به هم تیمان خود، نیاز به تمرین زیادی دارند. اکروژیم ترکیبی ازمهارت و فعالیت گروهی ژیمناستهایی می باشد که باید حرکات گویا وهنرمندانه یک رقصنده و شجاعت و جسارت یک آکروبات بازرا داشته باشند .

رئیس و دبیر شاخه آکروژیم

رحمت الله علی گلزار

رئیس

کریم محمدزاده

دبیر